Język angielski metodą Teddy Eddie – codziennie.

Nasze przedszkolaki biorą udział w lekcjach codziennie o tej samej porze. Odwiedza je ta sama pani lektor oraz miś Eddie – przyjaciel, maskotka, przewodnik po języku angielskim.

Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w poznawaniu nowego języka. Zajęcia są prowadzone innowacyjnie, metodą komunikacyjną, dynamicznie i angażująco. Nauczycielka wykorzystuje różne formy aktywności w celu zainteresowania dzieci i zachęcenia ich do czynnego uczestnictwa w zabawach, grach, rozmowach, wyliczankach itp.

   Rytmika – raz w tygodniu.
Prowadzenie – Rafał Chojnacki:

„Jestem absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Akademii Świętokrzyskiej na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.  Pracuję z dziećmi posługując się głównie metodą Carla Orffa. Za pomocą muzyki, mowy oraz ruchu rozwijam ich inwencję twórczą, autoekspresję i wrażliwość muzyczną. Przy pomocy instrumentów perkusyjnych dzieci muzykują, tworzą małe zespoły, rozwijają poczucie rytmu, uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych. Przy akompaniamencie pianina, które jest na wyposażeniu przedszkola, poznają tonacje, proste melodie, łatwe piosenki, podejmują proces tworzenia, rozwijają wrażliwość na barwę dźwięku. Na prowadzonych przeze mnie zajęciach dzieci poznają także różne instrumenty muzyczne. Mogą na żywo poznać ich budowę, dotknąć i podejmować próby wydobycia z nich dźwięków”.

   Sensoplastyka – raz w tygodniu.

Prowadzenie – Dorota Kujda

„Pracując z dziećmi wpływam na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia. Zajęcia  z sensoplastyki pokazują jak dużą potrzebę mają dzieci w poznawaniu świata wielozmysłowo. Mogę obserwować, jak budzą się w nich różne zainteresowania oraz kształtują umiejętności plastyczne. Te zajęcia są nie tylko korzyścią dla dzieci, ale też dla mnie. Cieszy mnie, gdy dzieci potrafią czerpać radość z najmniejszych drobiazgów i nowych odkryć”.

ŻEBY KÓZKA...

ma siedzibę w willowej dzielnicy Piaseczna, w bliskiej okolicy dorzecza Jeziorki i Zielonej oraz niedalekim sąsiedztwie uroczych przyrodniczo zakątków Zalesia Dolnego.