Język angielski – codziennie.
W ramach nauczania naszych przedszkolaków języka angielskiego podjęliśmy współpracę ze szkołą języków obcych Perfect School. Jest ona nowoczesną placówką oferującą zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Piaseczna od wielu lat. Nasze przedszkolaki biorą udział w lekcjach na terenie „Żeby kózki…”. Codziennie o tej samej porze odwiedza je ta sama pani lektor, co zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i komfortu w poznawaniu nowego języka. Zajęcia są prowadzone dynamicznie, wykorzystują różne formy aktywności w celu zainteresowania dzieci i zachęcenia ich do czynnego uczestnictwa w zabawach, grach, rozmowach, wyliczankach itp.
   Rytmika – raz w tygodniu.
Prowadzenie – Rafał Chojnacki:
„Jestem absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Od 6 lat organizuję i prowadzę zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w niepublicznych przedszkolach. Pracuję z nimi posługując się głównie metodą Carla Orffa. Za pomocą muzyki, mowy oraz ruchu rozwijam ich inwencję twórczą, autoekspresję i wrażliwość muzyczną. Przy pomocy instrumentów perkusyjnych dzieci muzykują, tworzą małe zespoły, rozwijają poczucie rytmu, uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych. Przy akompaniamencie pianina, które jest na wyposażeniu przedszkola, poznają tonacje, proste melodie, łatwe piosenki, podejmują proces tworzenia, rozwijają wrażliwość na barwę dźwięku. Na prowadzonych przeze mnie zajęciach dzieci poznają także różne instrumenty muzyczne, takie jak: akordeon, saksofon, trąbkę, skrzypce, puzon itd. Mogą na żywo poznać ich budowę, dotknąć i podejmować próby wydobycia z nich dźwięków.”
   Sensoplastyka – raz w tygodniu.
W pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia. Ten element zainspirował mnie do prowadzenia zajęć z sensoplastyki. Długo ten pomysł rozwijał się w mojej głowie, teraz przyszedł czas na realizacje. Zajęcia te pokazują jak dużą potrzebę mają dzieci w poznawaniu świata wielozmysłowo, a dodatkowo budzą różne nowe zainteresowania oraz kształtują umiejętności plastyczne. Te zajęcia są nie tylko korzyścią dla dzieci, ale też dla mnie, gdyż one potrafią czerpać radość z najmniejszych drobiazgów, kiedy my dorośli już tego tak nie postrzegamy.

ŻEBY KÓZKA...

ma siedzibę w willowej dzielnicy Piaseczna, w bliskiej okolicy dorzecza rzeki Jeziorki i Zielonej oraz niedalekim sąsiedztwie uroczych przyrodniczo zakątków Zalesia Dolnego.