Plan dnia

7:30 – 9:00 – zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, naturalna integracja dzieci z różnych grup wiekowych (wszystkie dzieci przyprowadzane są przez rodziców do jednej sali) – świetlica poranna;

9:00 – 9:30 – śniadanie;

9:30 – 10:15 – zajęcia dydaktyczne/zajęcia dodatkowe, warsztaty;

10:15 – 11:15 – zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu;

11:15 – 12:00 – język angielski;

12:00 – 12:45 – obiad (zupa + drugie danie);

12:45 – 13:00 – popołudniowa toaleta;

13:00 – 14:00 – odpoczynek – słuchanie czytanych bajek, kołysanek, drzemka;

14:00 – 14:30 – zabawy organizacyjno-porządkowe;

14:30 – 15:00 – podwieczorek;

15:00 – 16:00 – zajęcia edukacyjne/zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

16:00 – 17:00 – zajęcia dydaktyczne podsumowujące kończący się dzień w przedszkolu;

17:00 – 18:00 – wszystkie dzieci w jednej sali oczekując na odbiór przez rodziców wspólnie się bawią, malują, wylepiają, słuchają muzyki itd. – świetlica popołudniowa.