Plan dnia

PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU „ ŻEBY KÓZKA…”

7:30-9:00 – przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zajęcia w grupach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy poranne – świetlica.

9:00-9:30 – śniadanie

9:30-10:30- zajęcia dydaktyczne w grupach/ zajęcia dodatkowe, warsztaty.

10:30-11.30- zabawy dowolne, spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie.

11:30-12:00- zabawy ruchowe przy muzyce, Czynności higieniczne przed obiadem.

12:00- 12:30- obiad ( zupa+ drugie danie)

12:30-13:00- język angielski ( grupa starsza)

13:00- 13:30- język angielski ( grupa młodsza)

13.30- 14.15- odpoczynek poobiedni- (dzieci młodsze) leżakowanie- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej. (Dzieci starsze) zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek.

14:15- 15:00- zajęcia edukacyjne inicjowane przez nauczyciela.

15:00- 15:30- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek

15:30-16:30- zabawy i gry sportowe w ogrodzie przedszkolnym – ćwiczenia kształtujące postawę .

16:30- 17:00- zabawy stymulujące aktywność dziecka, wspólna zabawa, słuchanie muzyki, obserwacja przyrodnicza w sali lub w ogrodzie.

17:00- 18:00- Zabawy swobodne w kącikach zabaw .Czynności organizacyjne, porządkowanie zabawek, sprzątanie sali. Kontakty indywidualne z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

ŻEBY KÓZKA...

ma siedzibę w willowej dzielnicy Piaseczna, w bliskiej okolicy dorzecza rzeki Jeziorki i Zielonej oraz niedalekim sąsiedztwie uroczych przyrodniczo zakątków Zalesia Dolnego.