PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU „ ŻEBY KÓZKA…”

7:30 – 9:00 – przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zajęcia w grupach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy poranne – świetlica.

9:00 – 9:30 – śniadanie.

9:30 – 10:30 – zajęcia dydaktyczne w grupach / zajęcia dodatkowe, warsztaty.

10:30 – 11.30 – zabawy dowolne, spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie.

11:30 – 12:00 – zabawy ruchowe przy muzyce, czynności higieniczne przed obiadem.

12:00 – 12:30 – obiad ( zupa + drugie danie).

12:30 – 13:00 – język angielski (grupa starsza).

13:00 – 13:30 – język angielski (grupa młodsza).

13.30 – 14.15 – odpoczynek poobiedni – (dzieci młodsze) leżakowanie – słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej – (dzieci starsze) zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek.

14:15 – 15:00 – zajęcia edukacyjne inicjowane przez nauczyciela.

15:00 – 15:30 – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe, podwieczorek.

15:30 – 16:30 – zabawy i gry sportowe w ogrodzie przedszkolnym – ćwiczenia kształtujące postawę.

16:30 – 17:00 – zabawy stymulujące aktywność dziecka, wspólna zabawa, słuchanie muzyki, obserwacja przyrodnicza w sali lub w ogrodzie.

17:00 – 18:00 – Zabawy swobodne w kącikach zabaw. Czynności organizacyjne, porządkowanie zabawek, sprzątanie sali. Kontakty indywidualne z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

ŻEBY KÓZKA...

ma siedzibę w willowej dzielnicy Piaseczna, w bliskiej okolicy dorzecza Jeziorki i Zielonej oraz niedalekim sąsiedztwie uroczych przyrodniczo zakątków Zalesia Dolnego.