Opłaty

Wpisowe – 1000 zł;

Czesne obejmuje uczestnictwo dziecka we wszystkich zajęciach (również tych prowadzonych przez nauczycieli zewnętrznych) odbywających się na terenie placówki oraz pełne wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek).

Miesięczne czesne – 1150 zł (dziecko przebywa w placówce codziennie w godz. 9:00 – 17:00).

Miesięczne czesne z pakietem świetlicowym – 1300 zł (dziecko przebywa w placówce codziennie w godz. 7:30 – 18:00).

Miesięczne czesne ze świetlicą poranną lub popołudniową – 1250 zł (dziecko przebywa w placówce codziennie w godz. 7:30 – 17:00 lub 9:00 – 18:00).

Zniżki dla rodzeństwa – dla każdego kolejnego dziecka miesięczne czesne pomniejszone jest o 100 zł.