Przyrodniczo-ekologiczne
Prowadzenie – Dorota Kujda:
„Obserwuję – Badam – Poznaję.”Żeby kózka…” to przede wszystkim przestrzeń, która ma umożliwić dzieciom, naukę i rozwój poprzez samodzielną obserwację, badania i działanie. Głównym celem warsztatów o charakterze przyrodniczo-ekologicznym jest budowanie pozytywnego stostunku do otaczającego świata, zarówno fauny jak i flory. Jednocześnie, zajęcia mają za zadanie rozbudzać ciekawość, poszerzać zakres wiedzy przyrodniczej oraz uczyć samodzielności, działania i wnioskowania. Podczas kolejnych spotkań, dzieci poznają tajniki powstawania gleby, odkryją, które rośliny mają w sobie klej, dowiedzą się, ile jest gatunków biedronek, namalują obraz farbami z roślin i nauczą się rozpoznawać gatunki, które można jeść. Poznają zwyczaje dżdżownic i owadów z przedszkolengo „podwórka”, wspólnie zbudujemy karmniki i zaobserwujemy, jakie ptaki odwiedzają nasz ogród. Będziemy zmieniać barwę kwiatów, stworzymy chmurę w butelce i wiele, wiele innych. Zapraszam serdecznie do wspólnego odkrywania i poznawania fascynującego świata przyrody.”
   Międzykulturowe – zapraszamy naszych przyjaciół – gości z różnych krajów – na warsztaty muzyczne, kulinarne, taneczne, itp. W ten sposób poznajemy tradycję, kulturę, język, smaki, dźwięki i rytmy z odległych zakątków świata. Odbywamy ciekawe podróże, jednocześnie ucząc się tolerancji, akceptacji oraz otwartości na to, co inne i nieznane.
   „Książka na Widnokręgu” warsztaty literackie (spotkania z autorami i ilustratorami, poznawanie tajników druku, typografii, składu) organizowane przez piaseczyńskie wydawnictwo WIDNOKRĄG, które objęło patronatem naszą placówkę. „Wydajemy książki, które przybliżają otaczającą nas naturę, tłumaczą dzieciom świat nowych technologii, wydarzeń historycznych, doświadczeń fizycznych, chemicznych i kulinarnych a także prezentują inspirujące osoby. Książki, z którymi można się zaprzyjaźnić i oswajać świat, przy których można budować więzi łączące rodziców i dzieci, rodzeństwo, rówieśników… Poszukujemy ciekawych form wydawniczych, składamy książkę w harmonijkę, tworzymy z nich mapę, aktywizujemy młodego czytelnika, umożliwiając działanie z książką: naklejanie, rysowanie, ćwiczenie spostrzegawczości.” www.wydawnictwo-widnokrag.pl

ŻEBY KÓZKA...

ma siedzibę w willowej dzielnicy Piaseczna, w bliskiej okolicy dorzecza rzeki Jeziorki i Zielonej oraz niedalekim sąsiedztwie uroczych przyrodniczo zakątków Zalesia Dolnego.