Projekty przyrodniczo-ekologiczne

Prowadzenie – Dorota Kujda

„Obserwuję – Badam – Poznaję”. „Żeby kózka…” to przede wszystkim przestrzeń, która ma umożliwić dzieciom, naukę i rozwój poprzez samodzielną obserwację, badania i działanie. Głównym celem warsztatów o charakterze przyrodniczo-ekologicznym jest budowanie pozytywnego stosunku do otaczającego świata, zarówno fauny jak i flory. Jednocześnie, zajęcia mają za zadanie rozbudzać ciekawość, poszerzać zakres wiedzy przyrodniczej oraz uczyć samodzielności, działania i wnioskowania. Podczas kolejnych spotkań, dzieci poznają tajniki powstawania gleby, odkryją, które rośliny mają w sobie klej, dowiedzą się, ile jest gatunków biedronek, namalują obraz farbami z roślin i nauczą się rozpoznawać gatunki jadalne. Poznają zwyczaje dżdżownic i owadów z przedszkolnego ogrodu. Wspólnie zbudujemy karmniki i zaobserwujemy, jakie ptaki nas odwiedzają. Będziemy zmieniać barwę kwiatów, stworzymy chmurę w butelce i przeprowadzimy wiele, wiele innych doświadczeń”.

  Projekty międzykulturowe – zapraszamy naszych przyjaciół – gości z różnych krajów – na warsztaty muzyczne, kulinarne, taneczne itp. W ten sposób poznajemy tradycję, kulturę, język, smaki, dźwięki i rytmy z odległych zakątków świata. Odbywamy ciekawe podróże, jednocześnie ucząc się tolerancji, akceptacji oraz otwartości na to, co inne i nieznane.

   „Książka na Widnokręgu” warsztaty literackie i spotkania z autorami i ilustratorami, poznawanie tajników druku, typografii, składu. Warsztaty organizowane przez piaseczyńskie wydawnictwo WIDNOKRĄG, które objęło patronatem naszą placówkę.

„Wydajemy książki, z którymi można się zaprzyjaźnić i oswajać świat, przy których można budować więzi łączące rodziców i dzieci, rodzeństwo, rówieśników…
Poszukujemy ciekawych form wydawniczych, składamy książkę w harmonijkę, tworzymy z nich mapę, aktywizujemy młodego czytelnika, umożliwiając działanie z książką: naklejanie, rysowanie, ćwiczenie spostrzegawczości”. www.wydawnictwo-widnokrag.pl

ŻEBY KÓZKA...

ma siedzibę w willowej dzielnicy Piaseczna, w bliskiej okolicy dorzecza Jeziorki i Zielonej oraz niedalekim sąsiedztwie uroczych przyrodniczo zakątków Zalesia Dolnego.