Organizacja

Żeby kózka… to kameralny punkt przedszkolny usytuowany w willowej dzielnicy Piaseczna, w bliskiej okolicy dorzecza rzeki Jeziorki i Zielonej oraz niedalekim sąsiedztwie uroczych przyrodniczo zakątków Zalesia Dolnego.

Żeby Kózka… mieści się w jasnym i przestronnym domu urządzonym w stylu skandynawskim, za którym roztacza się piękny ogród z naturalnym placem zabaw, zagrodą dla zwierząt (kóz i rajskich kurek) oraz ogródkiem warzywno-owocowym.

Placówka otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00.

Kalendarz dni wolnych od pracy (przerwy świąteczne, długie weekendy itp.) podawany jest do wiadomości rodziców przez dyrekcję na początku każdego kolejnego roku szkolnego.

Żeby kózka… oferuje edukację dzieciom w wieku od 3 do 5 lat.

Panuje tu przyjazna, domowa atmosfera sprzyjająca swobodnemu i wszechstronnemu rozwojowi maluchów.

Przez większość czasu w ciągu dnia nasze przedszkolaki wspólnie bawią się, poznają świat, doświadczają i eksperymentują.

Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele walorów edukacyjnych. Daje, między innymi, możliwość integracji dzieci, kształcenia w nich odruchów opiekuńczości, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności współdziałania w zespole zróżnicowanym wiekowo.

Niektóre zajęcia dydaktyczne, np. wymagające od dzieci większego skupienia uwagi lub o większym stopniu trudności prowadzone są w mniejszych grupach. Pozwala to precyzyjnie dopasowywać treści edukacyjne do możliwości rozwojowych i poznawczych dzieci w danym wieku. Wychodzi naprzeciw ich potrzebom i daje nauczycielom sposobność zwiększonej indywidualizacji w pracy z poszczególnymi przedszkolakami.

Program edukacyjny w naszej placówce oparty jest na podstawie programowej MEN. Został on również wzbogacony o elementy edukacji przyrodniczej i ekologicznej, warsztaty edukacji międzykulturowej oraz program rozwoju czytelnictwa.

Naszą placówkę honorowym patronatem objęło piaseczyńskie Wydawnictwo książek dla dzieci i młodzieży „Widnokrąg”.

Nasze przedszkolaki objęte są również fachową opieką logopedy i psychologa.

W pierwszej połowie roku szkolnego wszystkie dzieci zostają poddane przesiewowym badaniom logopedycznym pod kątem rozwoju mowy. W przypadku zaobserwowanych trudności czy nieprawidłowości w tym zakresie dziecko dostaje profesjonalną pisemną diagnozę logopedyczną ze skierowaniem do terapii lub zaleceniami do ćwiczeń w domu pod okiem rodziców.

Dwa razy w semestrze odbywa się grupowa obserwacja psychologiczna. Jej celem jest wsparcie nauczycieli w ich codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Jednocześnie pozwala ona na dostrzeżenie ewentualnych problemów w rozwoju dzieci, co daje możliwość skierowania ich na dalsze badania diagnostyczne, otoczenie odpowiednią opieką i wsparciem. Dodatkowo psycholog służy nauczycielom i rodzicom doraźną pomocą psychologiczną w przypadku wystąpienia wyjątkowych, kryzysowych sytuacji z naszymi podopiecznymi.

ŻEBY KÓZKA...

ma siedzibę w willowej dzielnicy Piaseczna, w bliskiej okolicy dorzecza rzeki Jeziorki i Zielonej oraz niedalekim sąsiedztwie uroczych przyrodniczo zakątków Zalesia Dolnego.